जातिय संस्थाहरु
S.N. IPs Name Address
1 Kishan Kishan Samudaya Club Mechinagar-4, Magurmadi, Jhapa
2 Kumal Nepal Kumal Samaj Sudhar Samiti Anamnagar, Kathmandu
3 Gangai Nepal Gangai Kalyan Parishad Madhumara-11, Biratnagar, Morang
4 Gurung Tamoo Hyul Chhanjdhi Mitranagar, Gangabu, Kathmandu
5 Chepang Nepal chepang (Praja) Sangh Pulchok, Lalitpur
6 Chhantyal Nepal Chhantyal Sangh Manamaiju, Kathmandu
7 Jirel Jirel Samudaya Utthan Sangh Nepal Jiri, Dolakha, Nepal
8 Jhagad Nepal Jhagad (Urau) Kondrom Sudhara Laukahi-6, Sunsari
9 Tajpuriya Tajpuriya Samaj Kalyan Parisad Juropani-5, Gauriganj, Jhapa
10 Tamang Nepal Tamang Ghedung Bagbazar, Kathmandu
1 2 3 6