Member Organization
S.N. IPs Name Address
41 Santhal Nepal Santhal Aadibashi Utthan Sangh Majhare-8, Morang
42 Siyar Siyar Samaj Kalyan Kendra Swambhu, Kathmandu
43 Sunuwar Sunuwar Sewa Samaj Koteshor Kathmandu
44 Hayu Bayu Gukhata Kolu Padakmi (Hayu) Ramechhap, Nepal
45 Hyolmo Nepal Hyolmo Samaj Sewa Sang Baudhha, Kathmandu
46 Marfali Marfa Thakali Samaj Sewa Sadan Chapapani, Kaski, Pokhara
47 Tingaule Thakali Tin Gaule Thakali Sewa Samiti Thakalichok, Pokhara
48 Dolpo Nepla Dolpo Janajati Bikash Kendra Baudha, Kathmandu
49 Thudam Thudam Sewa Samaj Baudha, Kathmandu
50 Surel Surel Jati Utthan Samaj Dolakha
1 3 4 5 6