Member Organization
S.N. IPs Name Address
11 Tangbe Tangbe Samaj Sewa Sangh Mahendrapul, Pokhara
12 Tokpegola Tokpegola Welfare Society Kathmandu, Nepal
13 Thakali Thakali Sewa Samiti Binayakbasti, Balaju
14 Thami Nepal Thami Samaj Koteshwor, Kathmandu
15 Tharu Tharu Kalnyankari Sabha Purano Baneshor, Kathmandu
16 Danuwar Danuwar Jagaran Samiti Purano Baneshor, Kathmandu
17 Darai Nepal Darai Utthan Samaj Chitawan
18 Dura Dura Sewa Samaj Basundhara, Kathmandu
19 Dhimal Dhimal Jati Bikas Kendra Urlabari-6 Morang
20 Newar Newa Deya Dabu, Tamsipakha, Kathmandu
1 2 3 4 6